UTSKRIFTSHANTERARE

Se hit alla FileMaker utvecklare. Har ni önskat skriva ut till skrivare som inte stöds av Macintosh eller med PowerPrint? typ kvittoskrivare, etikettskrivare, direktadresseringsskrivare mm. Vi tar fram kundanpassade utskriftshanterare för de flesta typer av skrivare för Macintosh. Dessa kan användas från FileMaker eller program som stöder Apple Events.

Kontakta TT Tronic om era utskriftsbehov eller om referenser.

Hämta här ett produktblad på etikettskrivaren Companion som använder utskriftshanterare