MacKassa


Kunder och Artiklar

 

Här matar du in dina kunder och artiklar. Du klickar på ny post eller "kommando - N". Sedan du matat in uppgifterna håller du ner shifttangenten och trycker ner inmatningstangenten eller klickar på OK så matas posten in i registret. Du kan bläddra mellan posterna genom att klicka på knapparna >>+>> eller <<-<<. Du kan radera en kunden eller artikeln om den ej har använts.

 

 

 

 

Här kan lista kunder eller artiklar sortera genom att klicka på rubriken eller göra sökning i sökfältet nertill. Genom att klicka på raden eller på knappen Mer Info. så öppnas kundens eller artikelens

 

 

 

 

 


Inställningar

 

Genom att klicka på PGM knappen kommer du till Inställningar där du kan välja vilken typ av inställning du vill göra.

 

Ex nedan är användarnamn på expediterna.

 

 


Kvittofönster

 

Genom att klicka på kvittoknappen får du fram kvittofönstert där du kan inspektera utförda köp i efterhand eller använda den när du utvärderar MacKassa och inte har någon kvittoskrivare inkopplad. Du kan söka efter kvitto i sökfältet och bläddra mellan kvittona med knapparna.

 

 

 

 

 

 


Kalkylator

Genom att klicka på ikonen för Kalkyl så får du fram en kalkylator. Nu kan ju vänn av ordning fråga sig vad den skall vara bra att för. Jo! Vi har gjort en kalkylator som du kan få ut en slagremsa på din kvittoskrivare. Detta innebär att du inte behöver ha ytterliggare saker på din disk.

 

 

 

 


 

Order och faktura

 

Klickar du på Faktura i menyn så kommer du till order och fakturamodulen. Härifrån kan du ta order skicka ordererkännande, skriva ut följesedlar, företagspaketslappar och fakturera. Klicka på ny post så ställer sig markören på KundNr- fältet där du skriver in kunden nummer och systemet hämtar då kundens uppgifter sedan matar du artiklarna i vanlig ordning. Artiklarna räknas även härifrån från artikelregistret. Även härifrån kan du ta noteringar närsom helst.

 

 

 

 

 

 


Noteringar

Klickar du på Notering så får du Noteringsfänstret. Här kan skriva in vad du vill. Vi har skapat fördefenierade knappar i den övre knappraden som hjälper dig att "stämpla" dina noteringar med typ och tid. Du kan även skapa dina egna knapptexter i den undre knappraden under inställningar och där programinställningar. Noteringarna kan sedan sparas till fil eller skrivas ut till vald skrivare i Väljaren. Noteringar kan också läsa dokument sparade som text

 

 

 

 


 

Tillbaka